Thứ năm - 05/03/2015 Đường dây nóng: 043 56 65 135
Tìm kiếm nhanh English
Bác Hồ - thiên tài dự báo tương lai
Giáo dục truyền thống

Bác Hồ - thiên tài dự báo tương lai - Ngày đăng: 29/8/2010
Ngày nay, đọc lại di huấn của Người, tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và đạo đức tác phong của Người, các nhà nghiên cứu đều không khỏi ngạc nhiên vì tính hiện đại cũng như tầm nhìn vượt thời gian trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Viết về cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bác Hồ - thiên tài dự báo tương lai

Vũ Đình Hộ

UVTV Hội KHKT Khương Mai


Ngày nay, đọc lại di huấn của Người, tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và đạo đức tác phong của Người, các nhà nghiên cứu đều không khỏi ngạc nhiên vì tính hiện đại cũng như tầm nhìn vượt thời gian trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN). Người cho rằng khoa học và kỹ thuật có ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Người không ngừng chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật để phục vụ cho nước nhà. Có thể khẳng định, hiểu và đánh giá đúng về vai trò, sức mạnh của KH&CN và biết cách phát huy tối đa sức mạnh đó trong sự nghiệp cách mạng chính là cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh về KH&CN.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội Phổ biến Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam, Bác Hồ đã phát biểu những quan điểm của mình về khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Người đã thể hiện sự quan tâm của mình đối với vấn đề năng suất lao động và tăng năng suất lao động. Người cho rằng: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Theo Người, muốn công tác phổ biến khoa học, kỹ thuật thành phong trào mạnh mẽ, phải dựa vào lực lượng to lớn của các tổ chức quần chúng như thanh niên, phụ nữ, công đoàn…, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn và các tổ chức khoa học khác. Người đề cao nhiệm vụ dạy bảo các cháu thiếu niên về khoa học, kỹ thuật, làm cho các cháu ngay từ nhỏ đã biết yêu khoa học, để mai sau các cháu trở thành những người có thói quen sinh hoạt và làm việc một cách khoa học.

Về phát triển công nghệ, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến kế hoạch và sản xuất. Người cho rằng kế hoạch không nên tụt lại sau, nhưng cũng không nên chạy quá nhanh trước sự phát triển của công nghệ. Mong muốn của Hồ Chí Minh là làm sao để dân ta thoát khỏi đói nghèo, để nền kinh tế của nước ta theo kịp các nước tiên tiến khác. Muốn như vậy thì chúng ta cần phải tập trung tăng cường và đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực về KH&CN dựa trên một nền kinh tế nông nghiệp ổn định. Người cũng chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa công nghệ với ngành nông nghiệp. Trong nền kinh tế nước ta lúc bấy giờ, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đảm bảo phát triển kinh tế, và công nghệ cũng là một yếu tố ảnh hưởng, chi phối mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp. Hồ Chí Minh cho rằng: “Chỉ có liên hệ chặt chẽ với nông nghiệp, không rời xa sức tiết kiệm và ăn khớp với vốn liếng và sức hậu bị của ta - thì công nghệ mới làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của nó, là lãnh đạo và cải tạo kinh tế của quốc dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện tối đa cho trí thức phát huy tài năng, hiểu biết của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Biết bao nhân sĩ, trí thức và các nhà khoa học tên tuổi như: Hồ Đắc Di, Nguyễn Văn Tố, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ… đã tự nguyện từ bỏ cuộc sống êm ấm, giàu có ở Hà Nội, Sài Gòn, Tokyo hay Paris để tham gia cách mạng, sẵn sàng chịu nhiều hi sinh, gian khổ, lập nên những kỳ tích về KH&CN trong kháng chiến. Tất cả họ đều xuất phát từ lòng yêu nước, niềm tin, niềm cảm phục đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, từ “ánh sáng” toát ra từ tầm cao trí tuệ, từ cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Bên cạnh sự quan tâm và chính sách trọng dụng nhân tài, Người cũng đặc biệt chú ý đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực KH&CN. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng xây dựng "con người mới" vì đây là động lực quyết định hướng đi lên của xã hội Việt Nam tương lai. Người đòi hỏi phải có chiến lược trồng người như trong câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (Bác phát biểu tại lớp học chính trị của giáo viên cấp 2 và cấp 3 toàn miền Bắc năm 1958). Con người mới vừa là nhân vừa là quả của quá trình đấu tranh xây dựng xã hội mới. Bác Hồ đã từng nói: "Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ". Con người mới phải có tri thức văn hóa và khoa học, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ dựa trên những phẩm chất đạo đức được tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày.

Việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TƯ ngày 7/11/2006 về phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là hết sức có ý nghĩa. Khi mà nhân loại đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên toàn cầu hoá và kinh tế tri thức, kỷ nguyên của CNTT trực tuyến mà trong đó KH&CN và tri thức đã trở thành động lực trực tiếp và quan trọng nhất cho phát triển thì những quan điểm của Hồ Chí Minh về KH&CN, tấm gương đạo đức và tác phong của Người trong quan hệ với đội ngũ trí thức vẫn mãi là kim chỉ nam, là động lực để chúng ta có thể tạo nên nhiều kỳ tích về KH&CN trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước và hội nhập.

Trong các ngành khoa học thì có lẽ ngành dự báo tương lai là ngành khoa học cao siêu và huyền bí nhất. Trong sự nghiệp cách mạng, dự báo chiến lược có tầm quan trọng sống còn, dự báo chính xác thì cách mạng thành công và hạn chế được tổn thất, dự báo sai thì tổn thất sẽ nặng nề, thậm chí thất bại.

Những vĩ nhân, những thiên tài thường có một năng lực vượt trội đặc biệt về khả năng dự báo tương lai, trở thành phẩm chất cực kỳ quý hiếm của tư duy.

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, tư tưởng thành văn và cả tư tưởng truyền miệng đều nói đến những nhà tư tưởng lớn có khả năng "tiên tri tiên lượng" về thời cuộc, về thế sự,... như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi... Họ đã được nhân dân tôn vinh như những vị thánh.

Bác Hồ của chúng ta cũng là một thiên tài, một vĩ nhân như thế.

Nhưng ở đây nói về dự báo khoa học chứ không phải là tiên tri, chiêm tinh.

Những gì là lý luận, là khoa học, là uyên bác, là thâm thúy đều có trong Hồ Chí Minh và thay cho việc tiên đoán, Bác sử dụng trí tuệ để nghiên cứu, phân tích và với năng lực tư duy chiến lược sắc sảo đưa ra cảnh báo sớm những xu thế thay đổi giúp đề ra quyết sách chiến lược sáng suốt.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần bộc lộ khả năng như vậy. Với thiên tài trí tuệ hiếm có, nhờ nắm vững, vận dụng sáng tạo lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, với vốn tri thức lịch sử, thực tiễn rộng lớn và khả năng phân tích sắc sảo, Bác Hồ đã có những dự báo về thời cuộc mà sự chính xác gần như tuyệt đối đến kinh ngạc.

Về các sự kiện lớn trên thế giới

Giữa năm 1914, Bác đã viết trong bức thư gửi cụ Phan : “Cuộc chiến tranh thế giới 1914 - 1918 sắp nổ ra”. “Tiếng súng đang rền vang. Thây người đang phủ đất. Năm nước lớn đang đánh nhau. Chín nước đã vào vòng chiến. Cháu bỗng nhớ cách đây vài tháng, cháu đã nói với bác về cơn giông sấm động này”.

Ngày 20/7 năm 1922, Nguyễn Ái Quốc đã viết về lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Cộng hoà liên hiệp Phi diễn ra vào tháng 1/1998, 50 năm sau, sự việc đã diễn ra đúng như vậy. Người dự báo cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa (Cộng hoà liên hiệp Phi) sẽ thành công vào năm 1948. Dự báo như vậy là phù hợp về thời điểm thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam, với nền độc lập của Ấn Độ năm 1947 và thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

Trong bài “Đông Dương và Thái Bình Dương” đăng trên tập san tiếng Pháp, số 18, ngày 19/3/1924, Nguyễn Ái Quốc đã dự báo về “một lò lửa chiến tranh thế giới mới” sẽ diễn ra tại đây, và nước Nga cách mạng cũng có ngày phải đọ sức với chúng. 17 năm sau, năm 1941 lời tiên đoán đó thành hiện thực.

Cũng trong bài viết từ năm 1921, Người tiên đoán: "Sự thành lập chính quyền của nhà cách mạng Tôn Dật Tiên ở phía Nam đã hứa hẹn với chúng ta một nước Trung Hoa được tổ chức lại và vô sản hóa... trong một tương lai gần đây,,,, nước Trung Hoa mới và nước Nga công nhân sẽ nắm tay nhau trong tình hữu nghị để tiến lên vì lợi ích của nền dân chủ và nhân đạo". 20 năm sau, tiên đoán đó đã thành hiện thực.

Tháng 6-1940 khi phát xít Đức đã chiếm nước Pháp và một số nước châu Âu, Nhật chiếm Trân Châu cảng của Mỹ và hất cẳng Anh, Pháp ra khỏi các thuộc địa ở Thái Bình Dương, Nguyễn Ái Quốc đã viết: "Ngày Hítle tấn công liên bang Xô-viết sẽ trở thành ngày bắt đầu diệt vong của chủ nghĩa phát xít Đức. Có thể nói một cách chắc chắn rằng chiến tranh đế quốc lần thứ nhất dẫn đến việc thành lập liên bang Xô-viết thì lần này chủ nghĩa phát xít sụp đổ sẽ dẫn đến thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nhiều nước khác".
Lời tiên đoán đó 4 năm sau thành hiện thực.

Về Cách mạng Việt Nam, Bác viết :

Chủ nghĩa Mác Lênin sẽ cùng với chủ nghĩa yêu nước truyền thống ở Việt Nam tạo thành sức mạnh đánh bại chủ nghĩa thực dân phong kiến....

Ngay từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc viết trong bài "Phong trào Cộng sản quốc tế" đăng trong tạp chí La Revue Communiste số 15 đã tiên đoán "chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào châu Á dễ dàng hơn ở châu Âu. Chủ nghĩa Mác Lênin sẽ cùng với chủ nghĩa yêu nước truyền thống ở Việt Nam tạo thành sức mạnh tổng hợp vừa mang tính dân tộc vừa mang tính thời đại. Sức mạnh đó sẽ đánh bại chủ nghĩa thực dân phong kiến xây dựng nước Việt Nam độc lập và chủ nghĩa xã hội".

Lịch sử cách mạng VN hiện đại cho thấy tiên đoán đó đã thành sự thật.

Tháng 4 năm 1924 cũng bài đăng trên tạp chí nêu trên, Nguyễn Ái Quốc đã viết: "Vì đã trở thành trung tâm mà bọn đế quốc tham lam đều hướng cả vào nhòm ngó, nên Thái Bình Dương và các nước thuộc địa xung quanh Thái Bình Dương tương lai sẽ trở thành lò lửa của chiến tranh thế giới mới và giai cấp vô sản sẽ phải nai lưng ra gánh" và "để làm cho các thuộc địa đó cũng trở thành "có ích" cho chính quốc. Nếu dự án được thực hiện, thì nhất định là Đông Dương sẽ lâm vào tình trạng giảm sút dân số và bần cùng".

Gần 20 năm sau lời tiên đoán đó đã xảy ra. Và ở nước ta vào năm 1945, hàng triệu người đã bị chết đói do phát xít Nhật vơ vét hết lương thực cung ứng cho chiến tranh.

Ngày 1/1/1942, báo Việt Nam độc lập số 114, có đăng bài thơ “Chúc năm mới” của Bác Hồ với 2 câu cuối:

Năm nay là năm rất vẻ vang,

Cách mệnh thành công khắp thế giới.

Ở thời điểm tháng 2.1942, viết diễn ca Lịch sử nước ta dài 208 câu, với mở đầu: Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam, Hồ Chí Minh đã điểm lại gần như đầy đủ các sự kiện lớn, các gương mặt lớn của lịch sử dân tộc kể từ ngày tổ tiên dựng nước - “Hồng Bàng là tổ nước ta” đến “Trước ngày khởi nghĩa Việt Minh bắt đầu”, kèm với các ảnh minh họa do chính tác giả vẽ: Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân. Điều đáng lưu ý là sau kết thúc sử ca, tác giả ghi tiếp một phụ lục: Những năm quan trọng. Trong phụ lục này tác giả ghi biên niên 30 sự kiện gắn với 30 thời điểm.

Ở hai dòng đầu, đó là:

Hồng Bàng - trước lịch Tây - 2879

Tàu lấy nước ta lần đầu - 111

Và hai dòng cuối:

Nam Kỳ khởi nghĩa - 1941

Việt Nam độc lập - 1945


Thời điểm Hồ Chí Minh viết và ấn hành Lịch sử nước ta là vào đầu năm 1942, sau thất bại của khởi nghĩa Nam Kỳ. Phải hơn ba năm sau mới đến sự kiện “Việt Nam độc lập”. Và người “tiên đoán” “Việt Nam độc lập” ấy lúc này đang trong vai một ông Ké cách mạng với dồn dập bao công việc khẩn thiết, trọng đại nhằm chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Thế mà một diễn ca lịch sử trên 200 câu vẫn rất trôi chảy, liền mạch trong bộ nhớ của một người rất thuộc lịch sử. Qua phụ lục Những năm quan trọng ta còn thấy tác giả nhớ cụ thể và chính xác đến cả 30 thời điểm đã diễn ra các sự kiện lớn của lịch sử - những thời điểm mà không phải sử gia nào cũng thuộc.

Hơn hai năm sau ngày viết diễn ca, vào tháng 10.1944, trong Thư gửi đồng bào toàn quốc, nhằm chuẩn bị cho “Toàn quốc đại biểu đại hội”, Người viết: “Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các đồng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh”.

Tháng 9-1945 Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại vườn hoa Ba Đình - Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giấc ngủ mười năm được Hồ Chí Minh viết vào năm 1948, Tổng bộ Việt Minh xuất bản năm 1949 là lúc cuộc kháng chiến chống Pháp còn rất gian khổ, gay go trong giai đoạn cầm cự. Nhân vật chính là anh Nông Văn Minh, một cố nông người Nùng ở Cao Bằng: từ 10-20 tuổi ở cho địa chủ; theo cha tham gia cách mạng; kháng chiến bùng nổ vào Vệ quốc quân; cuối 1947 bị thương ở trận Bông Lau. Do bị thương, Nông Văn Minh bị bệnh ngủ, và giấc ngủ kéo dài đến... 10 năm. Đúng vào ngày 15.8.1958 anh mới tỉnh dậy.

Từ những gì được kể lại sau “giấc ngủ mười năm” của anh Minh, chúng ta được biết ngày kháng chiến thắng lợi, nhân dân kéo về thủ đô: “Mỗi người cầm một lá cờ nhỏ, một đoàn dẫn đầu bằng lá cờ to. Thành thử các nẻo đường trở nên những dòng sông người và làn sóng cờ chạy mãi, chạy mãi không ngớt. Hà Nội chật ních những người là người, phần thì bộ đội kéo về, phần thì nhân dân kéo đến. Ai cũng vui đùa, hăm hở. Cảm động nhất là anh em chiến sỹ đến đâu là dân bâu lại đó. Người biếu thứ này, kẻ tặng vật khác. Có những cụ già mừng rỡ và vui sướng quá mà khóc như trẻ con”.

Đổi thay của gia đình Minh nằm trong đổi thay chung của đất nước: “Từ thành thị đến thôn quê, không còn có một người nào mù chữ, không còn có người nào đói rách, không còn có một người nào thất nghiệp nữa. Phố xá, làng mạc, nơi nào cũng sạch sẽ, xinh tươi. Trường học, thư viện, nhà hát, phòng phát thuốc, sân thể thao nơi nào cũng có. Cờ bạc, hút xách, trộm cắp, đĩ điếm đều mất...”.

Đứng ở thời điểm 1948, lúc bộ đội còn mũ nan chân đất đánh giặc, và sau lưng là 80 năm nô lệ, với 2 triệu người chết đói năm 1945, mới thấy sự hình dung như trên trong Giấc ngủ mười năm quả là lãng mạn, nhưng lại rất hiện thực.

Viết Giấc ngủ mười năm, Hồ Chí Minh đã vẽ một viễn cảnh tương lai - gần gũi (chứ không quá xa xôi như các loại truyện khoa học viễn tưởng) cho nhân dân tin tưởng. Tất nhiên, để viết được như thế, người viết phải giàu lòng tin nhất.

Bác Hồ tiên đoán trận chiến Điện Biên Phủ

Từ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tầm nhìn xa trông rộng, Bác Hồ đã thấy vị trí quan trọng của hướng chiến lược Tây Đông Dương trải dài rộng từ trung - thượng đến hạ Lào. Ngay từ mùa xuân năm 1947, Bác đã chỉ thị cho các đội vũ trang tuyên truyền phải kiên trì chiến đấu và gây dựng cơ sở trong đồng bào các dân tộc Tây Bắc, phải “Đem được lá cờ đỏ sao vàng cắm lên đất Điện Biên Phủ” (1). Ít người được biết tháng 6-1949, “Trận cuối cùng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dự đoán khi Người viết tác phẩm “Giấc ngủ mười năm” với bút danh Trần Lực, Tổng bộ Việt Minh xuất bản (2). Với sự nhạy cảm tuyệt vời, Người đã hình dung trận đánh cuối cùng mà “Theo kế hoạch của giặc thì trận ấy phải là một trận khủng khiếp nhất, nhưng là khủng khiếp cho giặc”, Người dự đoán trận ấy “Hơn một vạn giặc chết và bị thương” chưa kể các chiến trường khác.

Để đi tới “Trận cuối cùng” ấy, mùa thu năm 1952, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng chủ trương chuyển hướng chiến lược lên vùng rừng núi Tây Bắc. Trong hội nghị kế hoạch chiến dịch Thu Đông năm 1953, Người đã căn dặn các cán bộ: “Trung ương Đảng và Tổng quân ủy đã cân nhắc kỹ chỗ dễ và chỗ khó của chiến trường mới đến và quyết tâm là chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi”. Sau khi chuyển hướng chiến lược lên vùng rừng núi Tây Bắc, tháng giêng năm 1953, Bác Hồ lại định ra 10 chính sách quân sự, chỉ đạo cuộc kháng chiến trong giai đoạn phản công và tiến công chiến lược. Người vạch rõ: “Phương hướng chiến lược của ta là: tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng tự do”. Trên các chiến trường sau lưng địch “Phải mở rộng du kích chiến đấu để tiêu diệt và tiêu hao những bộ phận nhỏ của địch, để chống càn quét, bảo vệ tính mạng, tài sản của dân, để quấy rối, phá hoại, kiềm chế địch, tuyên truyền giáo dục quần chúng. Ngoài việc tăng cường bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, cần phải xây dựng những tổ chức dân quân du kích không thoát ly sản xuất. Về mặt chỉ đạo quân sự, phải phối hợp mặt trận trước mặt địch với mặt trận sau lưng địch một cách linh hoạt... phải có kế hoạch xây dựng và bổ sung bộ đội chủ lực, tăng cường trang bị nhất là xây dựng pháo binh”.

Thực hiện lời Bác, quân ta chủ động tạo ra thời cơ và tích cực nắm lấy thời cơ, buộc địch phải đảo lộn kế hoạch tác chiến của Tổng Chỉ huy NaVa 18 tháng nay. Buộc địch phải “Tổng giao chiến” sớm hơn một năm so với ý đồ ban đầu của chúng. Hạ tuần tháng 12-1953, Bộ Chính trị hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thực hiện lời Bác căn dặn: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh. Không chắc thắng không đánh”. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy chiến dịch, được Bác “Trao cho chú toàn quyền quyết định”. Quân ta “Đánh chắc, tiến chắc”, đến ngày 7-5-1954 toàn thắng trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Lịch sử đã chứng minh tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với Việt Nam - Điện Biên Phủ.

Kết thúc cuộc chiến tranh chống Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Hồ Chí Minh đã tiên đoán rằng đế quốc Mỹ sẽ xâm lược Việt Nam.

Ngày 12-4-1999 nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn báo chí: "Bác Hồ Nhà tiên tri". Đại tướng cho biết: "Khi gặp tôi sau chiến thắng, Bác nói: Chiến thắng Điện Biên Phủ đáng mừng, nhưng chú hãy nhớ, đây mới là bắt đầu - bắt đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ta còn phải đánh Mỹ..."

Mười năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Mỹ đã hùng hổ đem quân xâm lược VN.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta nhất định thắng lợi và thắng lợi vào khoảng năm 1975.

Trong Di chúc viết 15-5-1965 có câu: "Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào có thể hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn... Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất".

Mấy năm nữa có nghĩa là trong vòng 10 năm trở lại, tức là nhiều lắm là 1975.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã kể lại rằng: Trong bản thảo diễn văn nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 15 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1960, Bác viết: "Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì chậm lắm là 15 năm nữa Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam sẽ sum họp một nhà".

Từ ngày để lại Di chúc, phải ngót 6 năm nữa mới đến Đại thắng mùa Xuân 1975. Và cuộc chiến còn diễn ra với bao gian lao, khốc liệt. Thế mà niềm tin chiến thắng ở Hồ Chí Minh ngay từ lúc ấy, đã là một khẳng định “chắc chắn”.

Cách mạng tháng Tám, hai cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, suốt 24 năm, tính từ 19.8.1945-2.9.1969 - ngày Hồ Chí Minh qua đời, người lãnh tụ ở vị trí Tổng Tư lệnh tối cao quả là không lúc nào, không giờ nào rời bỏ niềm tin ấy. Một niềm tin ở chính nghĩa, ở nhân dân, ở tinh thần yêu nước và sức mạnh vô địch của nhân dân vốn đã được kiểm chứng trong mấy ngàn năm lịch sử.

Mỹ sẽ đem B52 đánh phá Hà Nội, và sẽ chịu thua trên bầu trời Hà Nội.

Hồi ký của Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân Việt Nam viết, vào năm 1967, Bác Hồ đã nói với ông: "Sớm muộn gì thì đế quốc Mỹ cũng đưa B52 ra đánh phá Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua". Bác khẳng định "dứt khoát Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội".

5 năm sau, năm 1972, ta thắng trận "Điện Biên Phủ trên không" và sau đó Mỹ mới chịu ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Về tiến trình kết thúc chiến tranh ở Việt Nam là Mỹ cút rồi Ngụy nhào.

Trong Thư chúc mừng năm mới - Xuân Kỷ Dậu (năm 1969), Bác viết: "Vì độc lập vì tự do / Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào"

“Đánh cho Mỹ cút” là phải đuổi Mỹ sau đó mới “Đánh cho nguỵ nhào”, câu thơ của Bác như lời chỉ đường cho sự nghiệp giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước. Như vậy tiên đoán của Bác đã được khẳng định từ Hiệp định Pari 1973 Đế quốc mỹ phải cút khỏi nước ta và năm 1975, ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, đất nước thống nhất Bắc Nam liền một dải.

Sự tiên đoán gắn với lòng tinniềm lạc quan, tạo nên phẩm chất và cốt cách Hồ Chí Minh, người kết tinh ý chí, tình cảm và mơ ước của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX. Người giàu khả năng tiên đoán ấy cũng là người từng được “tiên đoán”. Năm 1919, trong nhận xét của Arnoux - sau này là Tổng mật thám Pháp ở Đông Dương : “Người thanh niên mảnh khảnh và đầy sức sống này có thể là người sẽ đặt cây chữ thập cáo chung lên nền thống trị của chúng ta ở Đông Dương”.

Năm 1923, trong ý kiến của Ôxip Mandenxtam - nhà thơ lớn của Liên Xô: “... từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai”.

Cả hai “tiên đoán” đều được sự thực chứng minh trong sự kết hợp tuyệt vời ở bản thân con người Hồ Chí Minh hai tư cách: Anh hùng dân tộc Danh nhân văn hóa thế giới.

Bác Hồ của chúng ta không chỉ là một thiên tài trong tiên đoán thời cuộc, mà còn là thiên tài về nhiều mặt : chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa v..v… Điều quý giá nhất mà Bác để lại cho chúng ta chính là tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh, là biểu tượng về lòng yêu nước, thương dân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì dân tộc, vì đất nước, luôn mang đậm hình ảnh một ý chí độc lập, tự do, khát vọng về hòa bình, hạnh phúc, về công bằng, bình đẳng, về mối quan hệ nhân ái giữa người với người, là tấm gương trong sáng, toàn diện để mọi người, từ trẻ đến già, soi vào đó để thường xuyên tự rèn luyện phấn đấu trở thành con người xứng đáng trong một xã hội mới, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy học tạp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trước hết là học tập, rèn luyện các phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí , góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội,...

Học tập tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người, có đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Và tiếp nữa là học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh : Phong cách quần chúng, Phong cách làm việc khoa học, Phong cách làm việc thiết thực vụ thể, Phong cách nêu gương. Mỗi người hãy cụ thể hóa việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc và đi vào thực chất.

Thay cho lời kết, tôi giới thiệu đoạn thơ của Nhà thơ Vũ Quần Phương trong bài thơ “Thấm trong di chúc” để làm lời hứa nguyện phấn đấu và làm theo lời dạy của Bác.

“Hãy giữ đức cho trong, giữ lòng cho khiết

Sống cần kiệm, tương kết, tương thân…

Bác Hồ ơi xin Bác cứ yên tâm!

Lời Bác dặn chúng con xin nguyện ước

Mỗi giọt lệ thấm xuống dòng di chúc

Một lời nguyễn vang suốt đến mai sau”

Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2010

 Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY
  Họ tên:
   Email:
  Đơn vị công tác:
   Giới thiệu về bản thân:
   Hình ảnh của người tham gia:  
Nội dung (Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
Các tin mới đưa
"Huyền thoại Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không" (23/12/2012)
“Hà Nội – Điện Biên phủ trên không” Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam (18/12/2012)
B52 “sập bẫy” tên lửa SAM 2 trên bầu trời Hà Nội (12/12/2012)
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và những con số (phần 1) (6/11/2012)
Các tin đã đưa
Hà Tĩnh: Triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (7/5/2010)
Đọc lịch sử Hồ Gươm qua đáy nước (16/4/2010)
Thiết thực kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I. Lênin (29/3/2010)
Mùng 8/3 - Tặng quà gì để ghi điểm? (25/2/2010)
Nguyên PTT Nguyễn Khánh: Đã đến lúc khơi dậy tự trọng ở mỗi người (14/1/2010)
Rùa hồ Gươm (23/9/2009)
Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước và trí tuệ Việt Nam (7/5/2009)
Điện Biên Phủ - Những bài học nguyên tính thời sự (6/5/2009)
Dạy lịch sử Hoàng Sa để tự hào dân tộc (28/4/2009)
Kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2009) (27/4/2009)
Chuyên mục quảng cáo
www.tamnguyen.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp
www.quangcaoso.vn - Website quảng cáo rao vặt hàng đầu Việt Nam
www.raovatTOP.com - Website Rao vặt hàng đầu Việt Nam
Đào tạo SEO - Khóa học giúp bạn đưa hàng nghìn từ khóa lên top 1
www.webhoidap.com - Cộng đồng hỏi đáp Việt Nam
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lĩnh vực Nội vụ (1 - 2)
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT (3 - 7)
Lĩnh vực Thanh tra (8 - 11)
Lĩnh vực Y tế (12)
L.vực Lao động TB&XH (13 - 78)
Lĩnh vực Tư pháp (79 - 113)
Lĩnh vực Văn hoá -TT (114 - 118)
L.vực Địa chính Đô thị (119 - 128)
Lĩnh vực Tài chính (129 - 130)
Đăng ký khai sinh trực tuyến
Đăng ký kết hôn trực tuyến
Nộp thuế nhà đất trực tuyến
 NHỮNG BÀI THƠ ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Lời ru của thầy.
Nhớ cô giáo trường làng cũ..
Lời chúc đầu xuân
QUÊ HƯƠNG
Vô Đề
Xuân Canh Dần – Mừng thọ các cụ cao tuổi
Tuổi cao
Cựu chiến binh giữa thương trường
Nụ cười Khương Mai
Hoan hô phụ lão Khương Mai
 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Phát động cuộc thi sáng tác Thơ, Ca khúc viết về Phường
Hoạt động bầu cử Quốc hội khoá XIII và HDND các cấp tại phường Khương Mai
Hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập phường Khương Mai
Báo cáo tổng kết HĐND Phường, nhiệm kỳ 2004-2011
Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và phươing hướng nhiệm vụ năm 2010
Báo cáo chuyên đề Sơ kết một năm thực hiện mô hình Tổ dân phố
Sơ kết công tác 3 tháng đầu năm 2009
 ĐÁNH GIÁ MỚI NHẤT
Nhai dầu mè có chữa được bách bệnh?
Kết quả thi viết chữ đẹp cấp Quận của trường Tiểu học Khương Mai năm 2009
Chữa viêm gan siêu vi B bằng cây chó đẻ
Quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2012
Một số mẫu Quyết định, Công văn, Tờ trình, Giấy mời
  DIỄN ĐÀN PHƯỜNG KHƯƠNG MAI
Tham gia, góp ý xây dựng Mô hình Tổ dân phố - phường Khương Mai
Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến mô hình tổ chức hoạt động của Tổ dân phố ở phường, thị trấn xin đóng góp ý kiến và những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi cùng trao đổi.
Rượu Tỏi (thần dược!!!)
E - phường
Gửi ý kiến »     Xem chi tiết  »